MİMAR SİNAN’IN ANKARA’DAKİ TEK ESERİ CENAB-I AHMET PAŞA CAMİİ

Mimar Sinan’ın Ankara da tek eseri olan cami, Ulucanlar semtinde yer alıyor. Tezkiret-ül Ebniye (Yapılar Tezkeresi, Mimar Sinan’ın Otobiyografyası Yazarı Şair Nakkaş Sai Mustafa Çelebi) ve Tuhfetü’l Mimarin adlı eserlerde bu caminin Mimar Sinan tarafından inşa edildiği belirtiliyor.

minyatür

1565 yılında, Kanuni Sultan Süleyman’ın veziri ve Anadolu Beylerbeyi Cenabi Ahmet Paşa’nın ölümünden sonra yaptırılan cami, 1883-1887 ve 1940 yıllarında onarım görmüş. Ankara taşı ile yapılmış olan cami, kare (13,9×13.9) bir mekan üzerinde merkezi ve tek bir kubbesi ile klasik Osmanlı tarzını yansıtıyor. Son cemaat yeri dört mermer sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülü caminin, beyaz mermerden yapılan mihrabı, minberi ve giriş kapısı oldukça sade.

Sivri kemerli 32 penceresi, kubbenin oturduğu kasnak etrafında da 16 penceresi bulunan caminin avlusunda; Cenabi (Hayali) Ahmet Paşa türbesi, Azimi türbesi yer alıyor. Bunların arkasında ise Osmanlı Mezarlığı ile bir külliye bulunuyor.