ANKARA’nın MANEVİ LİDERİ HACI BAYRAM-I VELİ HZ. KİMDİR

Ulus’ta, Bayram Sokak’ta yer alan Hacı Bayram Camisi, 1427–1428 yılları arasında Hacı Bayram Veli tarafından yaptırılmıştır. Ankara’nın en önemli eserlerinden ve manevi mekanlarındandır. Cami, doğusunda Augustus Mabedi duvarına, güneyde Hacı Bayram Türbesi’ne dayalı bulunmaktadır. Selçuklu mimari stilinde inşa edilmiş olup, ilk tamiratı 16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Hacı Bayram Camisii’nin bitişiğinde yer alan türbe, Ankara’nın en fazla ziyaret edilen türbesi özelliğini taşımaktadır.

Hacı Bayram Veli, 15. yüzyılda Anadolu’da Türk birliğinin yeniden sağlanmasında en az politik ve askeri güçler kadar etkili olan Anadolu sufilerinin en önemlilerindendir. Fetret dönemi sonrası Osmanlı Devleti’nin toparlanarak tekrar yükselişe geçtiği dönemde, Hacı Bayram Veli müderrislik vazifesinden ayrılarak kendini tamamiyle tasavvufa vermiştir. Halka ahlaki yönden eğitimler ve nasihatler vermeye çalışan Hacı Bayram Veli, Osmanlı Devleti’nin yeniden inşasında önemli role sahip olmuştur. Halvetî ve Nakşibendî tasavvuf öğretilerini bir arada sunan Bayramilik ekolünün kurucusu olan Hacı Bayram Veli, aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin’in de hocasıdır. Eserlerini Türkçe olarak yazan Hacı Bayram Veli, Anadolu’da Türkçe kullanımını da önemli ölçüde etkilemiştir.

Etiketler